Tidningsarkiv för den periodiska tidskriften MILJÖBILDER från år 2000 till år 2020
Tillbaka
Nr 124 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Magnus Johansson
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 123 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Bengt Åsbäck
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 122 februari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Martin Tidén
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse!
Nr 121 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Henrik Rasmusson
Du är grovt kriminell! Du ljuger när du påstår att brottet utpressning inte sorteras in under allmänt åtal! Straffhöjden för ditt brott är upp till två års fängelse! 
Nr 051 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Cecilia Aronsson 19731120-6226
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "förgripelse mot tjänsteman"!
Nr 041 januari  2021 årgång 22 Kriminalinspektör Anders Jämteby 19680813-8215
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 031 januari  2021 årgång 22 Chefsåklagare Stefan Ekeroth 19691218-0517
Du är grovt kriminell! Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 021 januari  2021 årgång 22 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332.
Du är grovt kriminell!
Du har falskt anklagat mej för "utpressning"!
Nr 2 januari  2021 årgång 22 Läs om kammaråklagare Tobias Kajbrings kriminella verksamhet! 
Nr 3 januari  2021 årgång 22 Läs om chefsåklagare Stefan Ekeroths kriminella verksamhet! 
Nr 4 januari  2021 årgång 22 Läs om kriminalinspektören Anders Jämtebys kriminella verksamhet! 
Nr 5 januari  2021 årgång 22 Läs om chefsåklagare Cecilia Aronssons kriminella verksamhet! 
Nr 20 november  2020 årgång 21 Kajbring, Ekeroth, Jämteby, Aronsson, har fattat olagliga beslut som jag härmed överklagar.
Nr 17 september 2020 årgång 21 Vice överåklagare Magnus Johansson, har fattat ett olagligt beslut som jag härmed överklagar.

Du, vice överåklagare Magnus Johansson, har inte fattat att anklagelsen "försök till utpressning" faller under allmänt åtal. Men enligt en visselblåsare på Åklagarmyndigheten trilskas du med mej med uppsåt! Må fan ta dej!
Nr 16 september 2020 årgång 21 Chefsåklagare Martin Tidén är en grovt kriminell personer som beslutat att den den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" inte faller inom kategorin allmänt åtal. Tidén avfärdade alltså min anmälan med en sådan olaglig motivering! De anklagelser som inte faller under allmänt åtal är förtal. Har du, Tidén, någon juridisk utbildning över huvud taget? Detta kriminella beslut har du gjort med uppsåt.
Nr 15 augusti 2020 årgång 21 Kriminalinspektör Anders Jämteby, 19680813-8215, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" 2018-11-27. Jämteby begick gärningen med uppsåt.
Nr 14 augusti 2020 årgång 21 Chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "förgripelse mot tjänsteman", 2018-08-19. Aronsson begick gärningen med uppsåt.
Nr 13 augusti 2020 årgång 21 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-05717, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" i juli 2018. Ekeroth begick gärningen med uppsåt.
Nr 12 augusti 2020 årgång 21 Kammaråklagare Tobias Kajbring, 19850726-0332, Östersund 
är en grovt kriminell person som anmält mej för den grovt falska och påhittade anklagelsen "försök till utpressning" 2018-08-23, 10.08. Kajbring begick gärningen med uppsåt.
Nr 11 juli 2020 årgång 21 Detta är en anmälan av den falska anklagelse jag blivit utsatt 
för av kammaråklagare Tobias Kajbring, chefsåklagare Stefan Ekeroth, chefsåklagare Cecilia Aronsson och kriminalinspektör
Anders Jämteby.
Nr 09 maj 2020 årgång 21 Detta är ett öppet brev till Sveriges regering gällande den kriminella riksåklagaren Petra Lundh, den grovt kriminella Särskilda åklagarkammaren, den grovt kriminella Säkerhetsavdelningen och det grovt kriminella Utvecklingscentrum 
Nr 08 maj 2020 årgång 21 Anmälan av kammaråklagare Tobias Kajbring till Särskilda åklagrkammaren för falsk grov anklagelse mot mej för försök till utpressning. Anklagelsen gjordes efter det att jag skrivit om vad visselblåsare skrivit om honom och hans kommentarer om mej bl. a, att "den djäveln hjälper vi inte". 
Nr 07 april 2020 årgång 21 "Det är skam, det är fläck på Sveriges banér att medborgarrätt heter pengar"

Läs om den grovt kriminella riksåklagaren Petra Lundh som stöder 21 st grova kriminella beslut gjorda av överåklagare, chefsåklagare, kammaråklagare, kriminalinspektör...

Den äckligaste av dem alla är givetvis kammaråklagare Tobias Kajbring och den klandervärde överåklagaren Mats Svensson.

Observera att de grovt olagliga besluten gjorts med uppsåt och upprepats 21 gånger!

Nr 06 april 2020 årgång 21

Lever vi i Sverige i en rättsstat?

 Om lagbrott lagförs i en domstol så befinner vi oss troligen där men om lagbrott anmäls till Särskilda åklagarkammaren eller till UC (Utvecklingscentrum) så avvisas det mesta men med olagliga metoder som dessutom oftast stöds av Riksåklagare Petra Lundh.

Men hallå där! Antag att ett lagbrott lagförs i en domstol men överklagas till HD, vad händer då? Jo i HD är Riksåklagaren föredragande. Antag att de åklagare som är lagförda har begått lagbrott. Då skulle alltså Riksåklagaren vara föredragande i HD där lagvidriga åklagare skulle dömas av bl a Riksåklagaren! Riksåklagaren är chef över alla Sveriges åklagare! Det är alltså ett skolexempel på jävssituation! Så borde vi givetvis inte ha det!

 

Nr 05 april 2020 årgång 21

OBSERVERA ATT JAG LÄMNAT IN DENNA ANMÄLAN TILL SÄRSKILDA ÅKLAGARKAMMAREN, UC, TILLSYNSAVDELNINGEN OCH RIKSÅKLAGAREN SAMMANLAGT ÖVER 20 GÅNGER OCH FÅTT GROVT OLAGLIGA SVAR VID ALLA DESSA TILLFÄLLEN!

JAG ÄR FULLSTÄNDIGT RÄTTSLÖS!!!

/Harald Gaunitz

Nr 03 mars 2020 årgång 21 ”Men jag blev så småningom fri från denna falska anklagelse genom beslut 2019-05-24, dokument AM-110190-18.”

 MEN FÖRFÖLJELSEN FRÅN RIKSÅKLAGARE Petra Lundh, Särskilda åklagarkammaren, UC, OCH Tillsynsavdelningen FORTSÄTTER! 

Riksåklagare Petra Lundh, hur många år till ska du förfölja mej?

 De som utsatt mej för denna mycket grova falska anklagelsen ”försök till utpressning” ska givetvis lagföras! 
Det har jag rätt till enligt Svensk lag! 
Om du, Riksåklagare Petra Lundh, inte anser dej vilja eller kunna följa Svensk lag bör du omedelbart meddela detta till Sveriges regering så att du blir utbytt mot en Riksåklagare som kan och vill följa Svensk lag!

Nr 02 februari 2020 årgång 21 Riksåklagare Petra Lundh litar på chefsåklagare som agerar olagligt!
Nr 01 januari 2020 årgång 21

I det nya numret av tidningen kan du bl a läsa om den grovt kriminelle kammaråklagaren Tobias Kajbring, Östersund med personnummer 19850726-0332 som anmälde mej för det påhittade grova brottet ”försök till utpressning” 2018-08-23,
och om den grovt kriminelle överåklagaren Anders Jakobssons kriminella agerande och beslut!
Du kan även läsa om lögnaren chefsåklagare Stefan Ekeroth, 19691218-0517,  Östersund
Om chefsåklagare Cecilia Aronsson, 19731120-6226, Karlstad. Du har anklagat mej för ”förgripelse mot tjänsteman” vilket är en falsk anklagelse! Anklagelse gjord 2018-08-19 20:32.
Om kriminalinspektör Anders Jämteby,  19680813-8215, Östersund  Du har falskt anklagat mej för det grova brottet  ”försök till utpressning” genom ditt telefonsamtal 2018-11-27 till mej.
Dessa olagliga beslut stöds tyvärr av Riksåklagaren Petra Lundh men vad värre är även av tillsynschef Eva Thunegard

Nr 12 november 2019 årgång 20 Jag har blivit anklagat för ett mycket allvarligt brott, "försök till utpressning" av lögnaren kammaråklagare Tobias Kajbring!
Nr 11 oktober 2019 årgång 20 Öppet brev till dej chefsåklagare Stefan Ekeroth. Jag har rätt att få veta vem som anmält mej för lögnen "försök  till utpressning"
Nr 10 oktober 2019 årgång 20 Öppet brev till alla på Särskilda åklagarkammaren m fl
Jag har rätt att få veta vem som anmält mej för "försök till utpressning". Varför svarar ni inte? Är det Jämteby som hittat på allt som en hämnd? Varför följer ni inte lagen? S_Å_ och UC?
Nr 9 september 2019 årgång 20 Öppet brev till dej chefsåklagare Cecilia Aronsson, Karlstad
Nr 8 september 2019 årgång 20 Öppet brev till dej kriminalinspektör Anders Jämteby

Varning! Här finns en länk till ett telefonsamtal som du kanske inte kommer att må så bra av att lyssna på... 
Nr 7 augusti 2019 årgång 20 Chefsåklagare Stefan Ekeroth, kammaråklagare Tobias Kajbring, kriminalinspektör Anders Jämteby och chefsåklagare Cecilia Aronsson har ljugit ihop egna lagar och struntar i domslut från Högsta domstolen för att de inte gillar det jag skrivit om dem i denna tidning - och Särskilda åklagarkammaren håller med dem...
Nr 6 maj 2019 årgång 20 Jag misstänker chefsåklagare Stefan Ekeroth, kammaråklagare Tobias Kajbring, kriminalinspektör Anders Jämteby och chefsåklagare Cecilia Aronsson för grov falsk angivelse…
Nr 5 april 2019 årgång 20 Kriminalinspektör Anders Jämteby, Östersund, Varför utsätter du mej för grova lögner?
Nr 4 mars 2019 årgång 20 Anmäler Jämteby, Kajbring och Ekeroth i Östersund till "Särskilda åklagarkammare
Nr 3 mars 2019 årgång 20 Länk till inspelat telefonsamtal från Jämteby
Nr 2 februari 2019 årgång 20 Beslut från Riksåklagaen
Nr 1 januari 2019 årgång 20 Likhet inför lagen? Knappast... 
Nr 4 april 2018 årgång 19 Vad är det för fel på Håkan Larsson?
Nr 3 mars 2018 årgång 19 Anmälan till IVO mot Socialstyrelsens rekommendationer av Statiner
Nr 2 februari 2018 årgång 19 Mobilergonomin är usel
Nr 1 januari 2018 årgång 19 Jag har fått ett anonymt julkort från en person som troligen är mentalsjuk och kriminellt belastad...
Nr 4 oktober 2017 årgång 18 Vad göra med en ytterst obehaglig granne...? 
Nr 3 september 2017 årgång 18 Jag är inte här.

En morgondikt

Nr 2 juli 2017 årgång 18 Recension av den s.k. SPIK-studien från en patient  +en rättelse
Nr 1 juni 2017 årgång 18 Socialstyrelsen skadar många personer med sina farliga kolesterolsänkare!
augusti 2016 årgång 17 Länkar till bildspel
Nr 5 augusti 2016 årgång 17 Recension av kursen Insikter om Insekter på Ölands folkhögskola 2016-07-11 - 2016-07-15
Nr 4 juli 2016 årgång 17 Inkomna synpunkter och kommentarer...
Nr 3 juni 2016 årgång 17 Lämna synpunkter på MILJÖBILDER för mars 2016
Nr 2 mars 2016 årgång 17 Är Cykelfrämjandets ordförande Lars Strömgren trovärdig och har han blod på händerna?
Nr 1 januari 2016 årgång 17 Till alla riksdagsledamöter
Cykelpassager är livsfarliga för cyklister
Nr 4 december 2015 årgång 16 Att tänka på vid användning av den aktiva hörselproppen music PRO
Nr 3 Oktober 2015 årgång 16 Ändra trafikreglerna för cirkulationsplatser och cykelpassager! 
Nr 2 Juli 2015 årgång 16 Musiker får ofta bestående hörselskador... ...men det finns numera en aktiv hörselpropp som kan rädda din hörsel och som kan användas av musiker...
Nr 1 Maj 2015 årgång 16 Spela klarinett II
Nr 4 December 2014 årgång 15 Baka grovt formbröd på ett enkelt sätt 
Nr 3 November 2014 årgång 15 Stenåldersmänniskan
Nr 2 Augusti 2014 årgång 15 Minnen från skolan i Töreboda, Mariestad, Växjö, Östersund och Umeå
Nr 1 Juni 2014 årgång 15 Varning för användning av Microsofts Hotmail- och Outlook-user 
Nr 4 December 2013 årgång 14 Minnen från barnmisshandel och från annan misshandel 
Nr 3 November 2013 årgång 14 Bankföreningen sover vidare när det gäller IT-säkerhetsfrågor! 
Nr 2 Maj 2013 årgång 14 Sådana var deras öden
Nr 1 Mars 2013 årgång 14 Får en tandläkare överta din tandläkarjournal?
Nr 4 augusti 2012 årgång 13 Yahoo, Förtalskampanjer, Kranar, Euron, Higgspartikeln, Mörk materia, Timmätning, Datorsäkerhet
Nr 3 maj 2012 årgång 13 Spela klarinett
Lyssna på klarinett...
Nr 2 mars 2012 årgång 13 Första skoldagen
Nr 1 februari 2012 årgång 13 Bakgrunder...
Nr 5 augusti 2011 årgång 12 Ulf Jerndals berättelse 
Nr 4 augusti 2011 årgång 12 <EFTERLYSES> Sven Larsson 
Nr 3 juni 2011 årgång 12 Ericsson Östersundsfabriken, skogsmöss, bonusartiklar...
Nr 2 maj 2011 årgång 12 Banksekretessen skyddar bedragarna på Internet...
Nr 1 april 2011 årgång 12 Är Traderas VD sinnessjuk...?
Nr 5 november 2010 årgång 11 Brevväxling med Tradera om internetbedragare Chand Rangwani
Nr 4 november 2010 årgång 11 Brev till Paysons styrelse om deras stöd till bedragare
Nr 3 november 2010 årgång 11 Varning för internetbedragare  Chand Rangwani
Nr 2 november 2010 årgång 11 Möt en lögnare och bedragare...
Nr 1 april 2010 årgång 11 Miljöfrågor...
Nr 4 december 2009 årgång 10 Finns några bra fågelmatare?
Nr 3 november 2009 årgång 10 Är politikerna korkade eller sadister
Nr 2 juni 2009 årgång 10 Tror du på någonting?
Nr 1 mars 2009 årgång 10 Det förnybara räcker inte!
Nr 4 december 2008 årgång 9 EU-minister Cecilia Malmström ljuger om Lissabonfördraget
Nr 3 oktober 2008 årgång 9 Koldioxid och klimat
Nr 2 april 2008 årgång 9
Nr 1 februari 2008 årgång 9 Koldioxidlögner och sanningar
Nr 4 oktober 2007 årgång 8 Dårar belönar dårar! FN:s klimatpanel IPCC och USA-politikern Al Gore borde ställas inför rätt för brott mot mänskligheten.
Nr 3 september 2007 årgång 8 Massmedierna, politikerna och företagsledarna ljuger om miljöproblemen dess orsaker och lösningar!
Nr 2 maj 2007 årgång 8 Växterna använder 0.5 % av solljuset... Vetlanda socialtjänst borde ställas inför rätta... Många på Sveriges radio mår dåligt..
Nr 1 maj 2007 årgång 8 Miljöbilar slösar bort 85 %, Oljekommissionen vämjelig, Hela ledningen för Sveriges radio bör avgå... 
Nr 4 november 2006 årgång 7 Vi styrs av dårar!!!
Nr 3 april 2006 årgång 7 Mozartjubileum med många CD-skivor!
Nr 2 mars 2006 årgång 7 Är Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Maud Olofsson och Mats Odell otroligt korkade, sinnessjuka eller sadister?
Nr 1 februari 2006 årgång 7 Den förda energipolitiken i Sverige och världen är ett svek mot mänskligheten!
Nr 5 oktober 2005 årgång 6 Uselt Reinfeldt! Sluta förfölj sjuka och arbetslösa!
Nr 4 oktober 2005 årgång 6 Är Fredrik Reinfeldt, Lars Leijonborg, Maud Olofsson och Mats Odell otroligt korkade, sinnessjuka eller sadister?
Nr 3 juli 2005 årgång 6 Linolja husfasade! Bort med akrylat och lasyr.
Nr 2 juni 2005 årgång 6 Korkat förslag från Gunnar Wetterberg!
Nr 1  mars 2005 årgång 6 ETANOL ÄR RENA VANSINNET!
Nr 6  december 2004 årgång 5 "Arga" arbetslösa och "Förvaring" av folk på Skogsvårdsstyrelsen
Nr 5 november 2004 årgång 5 Fredrik Reinfeldt, Lars Lejonborg, Maud Olofsson och Mats Odell har tagit fram ett budgetförslag som innebär att sjuka, arbetslösa och pensionärer kommer att trakasseras än mer.
Nr 4 oktober 2004 årgång 5 Handlar om Lars Leijonborgs attacker på sjuka och arbetslösa...
Nr 3 september 2004 årgång 5 Är Svenskarna slöa?
Nr 2 april 2004 årgång 5 Slödder
Nr 1 mars 2004 årgång 5 Morgondikter
Nr 4 december 2003 årgång 4 Lite av varje...
Nr 3 oktober 2003 årgång 4 En seger för demokratin!
Nr 2 mars 2003 årgång 4 Finns det några vettiga chefer på Ericsson?
Nr 1 februari 2003 årgång 4 MILJÖBILDER, en klagoskrift för misshandlade Ericssonanställda?
Nr 6 december 2002 årgång 3 Läsarkommentarer om Anita Scott
Nr 5 november 2002  årgång 3  Mer om mobbning och annat bl a på Ericsson
Nr 4 oktober 2002  årgång 3 Läsarkommentarer om mobbning
Nr 3 september 2002  årgång 3 Finns mobbning?
Nr 2 april 2002  årgång 3 Att skriva matematiska funktioner
Nr 1 januari 2002  årgång 3 Matteprogram, bra för utbildning 
Nr 4 december 2001  årgång 2 Morgondikter
Nr 3 november 2001   årgång 2 Sockerkaka, löpe, glögg
Nr 2 augusti 2001   årgång 2 Bildskärmar
Nr 1 januari 2001   årgång 2 Igor, lågenergilampor, Nix, fight-fitness
Nr 2 oktober 2000   årgång 1 Vargar, frukostflingor, ergonomi, Språket
Nr 1 juni 2000   årgång 1 Om ost, Hexaren, Tomater, bananer, Microsoft