Tidningsarkiv3 för den periodiska tidskriften MILJÖBILDER för år 2021 och framåt
Tillbaka Lise-Lotte Magné 
Nr A mars  2023 årgång 24 I detta arkiv kan man läsa om hur fruktansvärt Lotta med sina 3 barn blivit behandlade av det svenska rättsväsendet och socialtjänsten. Ärendena har dragits till riksåklagare Petra Lundh som inte svarar...
Nr 1 oktober  2022 årgång 22 Bakgrund till förföljelsen av Lise-Lotte Magné från det svenska rättsväsendet
Nr2 november  2022 årgång 22 Enl. Förvaltningslagen ska åklagaren samarbeta med klienten. Har du Petra Lundh gjort detta? Nej, du bara avvisar allt trots att du vet att det är olagligt!

Här informerar Clas Schumacher om att Helsingborgs tingsrätt gjort fel mot familjen Magné. Vad gör riksåklagare Petra Lundh åt detta. Enl. Förvaltningslagen ska åklagaren samarbeta med klienten.
Samverkan 
8 § En myndighet ska inom sitt verksamhetsområde samverka med andra myndigheter. 
En myndighet ska i rimlig utsträckning hjälpa den enskilde genom att själv inhämta upplysningar eller yttranden från andra myndigheter. 
Motivering av beslut 
32 § Ett beslut som kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt ska innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens ställningstagande. 

 

 

         
Nr3 november  2022 årgång 22 Sexuellt ofredande  
Nr4      

Hela tiden nekades vi få ens BUP-vård! A1

Nr5       Skriftligt intyg på att bilderna är sexuellt ofredande
Nr6 november  2022 årgång 22 Gödning på HVB-hem 
Nr7 november  2022 årgång 22 Barnrättsbyråns Elin Werquist ansåg att sonen hade rätt till en laglig utredning ang. dessa könsorgansbilder! Men allt tystades ner! 
Nr8 november  2022 årgång 22 Lise-Lotte: "Jag är så stolt över mina barn! "
Nr9 november  2022 årgång 22 Chefsåklagare Alexander Cronenberger vägrar svara på varför åklagare Per-Axel Rosén Beck fått gömma undan ex-mannens könsorgansbilder. 
Nr10 november  2022 årgång 22 Lise-Lotte: "Har fostrat mina tre barn att tänka på andra människor men dessa söner nekades att bli hörda av Helsingborgs åklagarkammare om våld i nära relation och om sexuellt ofredande."
Nr11 november  2022 årgång 22 Direktiv angående förhör  angående bild med sexuellt ofredande. 
Nr12 november  2022 årgång 22 Falsk information från chefsåklagare Eva-Marie Persson att det inte finns några könsorgansbilder. 
Nr13 november  2022 årgång 22 Två bilder på olagliga könsorgansbilder 
Nr14 november  2022 årgång 22 Så här fortsätter dom att mörklägga sexuellt ofredande. 
Nr15 november  2022 årgång 22 Överprövning/överklagan tilläggsanmälan om varför dessa ärenden ej finns utredda och varför åklagare Per-Axel Rosén Beck undanhållit dessa bilder med sexuellt ofredande!
Nr16 november  2022 årgång 22 Försöker tänka att hade jag inte fått vara med om allt detta hemska, så hade jag inte trott att på att det kunde hända någon i vårt land  Sverige. (men detta hemska har gjort att jag fått lära känna även många trevliga människor som har empati för utsatta människor)
Nr17 november  2022 årgång 22 Detta ombud Marie Andrée bokade ett möte bakom min rygg fast jag informerat om att jag ville ha alla kvinnor i mitt nätverk samlade. 
Nr18 november  2022 årgång 22 Har begärt kopia angående denna begärda överprövning  av mitt ombud/advokat Clas Schumacher för att få se om dessa sexuella bilder fanns med. Men Schumacher blockerar då sin mailadress!
Nr19 november  2022 årgång 22

20140610 Här vet dom om att barnen vill skada pappan!  A2

Nr20 november  2022 årgång 22 Ombuden/advokaterna Cecilia Wachtmeister & Lena Rasmusson hemlighöll de sexuellt ofredande bilderna! 
Nr21 november  2022 årgång 22 En dömd pedofil skulle få adoptera en 10-åring! 
Nr22 november  2022 årgång 22 Bild med sexuella trakasserier sända till familjen Magné mobiltelefon 
Nr23 december  2022 årgång 22

Här finns en väg in i BUP akuten i Malmö, informerat dom om att mina tre barns ljudinspelningar finns och att dom vill skada honom, ändå kör dom över oss!

Nr24 december  2022 årgång 22

Här vet barnens pappa att sen över 1 ½ års tid att Simon & syskonen inf om våld hos honom även barnombudsmannen Fredrik m inf här att mina tre barn antingen varit utsatta för våld eller sett på det! Men viktigare för hbg en väg in att bjuda in deras papper till detta möte.

Nr25 december  2022 årgång 22

Så här ser pappret ut mellan kammaråklagare Thomas Hagman & Ulrika Ekvall inget längst ner på deras arbetspapper.

Nr26 december  2022 årgång 22

Så här fortsätter dom mörklägga sexuellt ofredande!

Nr27 december  2022 årgång 22 Re: Till Hbg åklagare Ulrika Ekvall ! Mikael Nilsson & Nord som skrev detta meddelande vet om att hbg socialtjänst inte dokumenterade in LVU ansökan rätt i deras system även 15 åriga Simon blev överkörd helt vad hans ombud/ advokaten Peter Zeijersborger borde sett eller vem skall skydda dessa barn rättigheter?
Nr28 december  2022 årgång 22 Re: Nr 2) i detta ärende ÅM2014/3204 har inte tidigare överåklagare marianne Ny sett över varför åklagare Per-Axel Rosén Beck och sin tidigare chefsåklagare Eva-Marie Persson vägrat att våra första ombud/advokater Cecilia Wachtmester & Lena Rasmusson skulle ens få veta om dessa två könsorgansbilder hbg polisen skrivit in som sexuellt ofredande…
       Tillbaka